Maanlandschap en waterberging

Omdat onze tuin 1 groot maanlandschap was hebben we gelijk maar doorgepakt. De riolering was nog aangesloten op de oude put en het oude riool dat onder het huis doorloopt. In 2021 hebben we een nieuwe huisaansluiting van de gemeente gekregen en daar hebben we ons huis gelijk maar op aangesloten. Ook wilden we graag dat het regenwater niet meer op het riool wordt geloosd, maar in de grond wordt geïrrigeerd.

Het is het net lego 😇

Vervolgens hebben we een tweede sleuf gemaakt voor de grindkuil:

De overstort van de grindkuil op het riool.

En alles weer dichtmaken:

Zolder: de airco

Op zolder zou het best nog wel eens warm kunnen worden. Om die reden wilden we graag dat er in de toekomst mogelijk een airco gemonteerd kan worden. We hadden de voorzieningen al opgenomen, maar deze moesten nog wel worden afgetimmerd.
Nu zou je kunnen werken met een aircobakje. Dat werd ons echter sterk afgeraden door onze airco-leverancier.
We hebben het daarom zo opgelost. Hier komt de binnenunit direct overheen te hangen:
Dit wordt het hoekje waar een bureau kan komen te staan en waar dus ook de airco komt te hangen.

Airco

Een tijdje geleden hebben we de aircoleidingen in de muren opgenomen. Nu maken we het laatste stukje tot aan de binnen-units:
Deze binnenunits gaan we ophangen:

Waarom niet gelijk een warmtepomp?

Een tijdje geleden hebben we een nieuwe warmteopwekker gekregen: een Remeha Calenta CW6-ketel. Maar waarom niet gelijk een warmtepomp? Dat ga ik hier proberen uit te leggen. Laten we beginnen bij de situatie waarin we het huis hebben gekocht. Een woning uit 1940 met een gigantische aanbouw uit 1970. Achterin de aanbouw staat een oude VR-ketel uit 1988. Deze ketel deed en doet het hartstikke goed. Als hij aan staat ronkt de gasmeter echter letterlijk. Tot de tijd dat we het nieuwe verwarmingssysteem in het voorhuis hebben aangelegd en aangesloten hebben we van deze ketel gebruik gemaakt. Nu, zo vlak voor de winter, wilden we het nieuwe verwarmingssysteem aan zetten. Dat zou kunnen op de oude ketel, maar dat leek ons energetisch en praktisch gezien niet verstandig. In het voorhuis ligt namelijk een laag-temperatuur vloerverwarmingssysteem en het achterhuis (waar we nu wonen) heeft nog een ouderwets hoog temperatuursysteem met radiatoren. We hebben er dan ook voor gekozen om een tweedehands (circulair 🙂 ), zo energiezuinig mogelijke ketel aan te schaffen die totdat het hele huis is gerenoveerd in ieder geval het voorhuis zou gaan verwarmen. Om de oude ketel helemaal uit te kunnen zetten hebben we met een warmtewisselaar het oude en het nieuwe systeem aan elkaar gekoppeld. Als het echt koud is zetten we het vloerverwarmingssysteem ’s nachts aan en overdag uit (doordat de vloer een thermische buffer is kan dat makkelijk) en zetten we overdag aanvoertemperatuur op 70 graden zodat het nieuwe systeem dan even als hoogtemperatuursysteem werkt en het niet te koud wordt als we aan het werk zijn. Je zou kunnen denken: “waarom laat je de vloerverwarming niet gewoon overdag ook aanstaan”? Dat heeft er weer mee te maken dat we een ‘open verdeler’ vloerverwarmingssysteem toepassen. Daarin is maar 1 waterpomp (die van de warmtepomp) nodig en besparen we dus veel energie. Dit heeft nu wel als consequentie dat we als we het oude huis willen verwarmen het nieuwe huis niet kunnen verwarmen omdat je anders 70°C water de vloer in zou sturen en dan is de vloer echt “lava”. Het idee is nu om van deze ketel (totdat het hele huis gerenoveerd is) een hybride systeem te maken. Dit is voor nu -tenzij de gasprijs nog verder stijgt- financieel vooral aantrekkelijk als je hiervoor eigen energie kunt gebruiken, van de zonnepanelen dus! Die zonnepanelen laten nog wel even op zich wachten: waar ze moeten komen wonen we nu immers nog. We houden jullie op de hoogte! Wil je voor jezelf bepalen of een hybride warmtepomp interessant is? Lees dan eens dit artikel op warmtepomp-weetjes.nl: warmtepomp-weetjes.nl/gerelateerd/rekenvoorbeeld
  • Gebruik voor de SCOP wel 3,5 i.p.v. 4,5 zoals in het artikel staat. 4,5 is erg positief gerekend.
  • Vul de huidige gasprijs (€2.10,-) voor de gein eens in, in plaats van de (€0.67,- uit het rekenvoorbeeld). De terugverdientijd wordt dan ineens meer dan gehalveerd tov het rekenvoorbeeld.
  • De elektriciteitsprijs is natuurlijk ook iets gestegen. Vergeet die ook niet aan te passen in de berekening!

De straat ligt open

Niet alleen aan het huis, maar ook aan de straat wordt hard gewerkt. Er wordt onder andere een waterberging aangelegd met een grindbak onder de nieuwe bestrating. Vorige week vrijdag is van de helft van de straat het asfalt eruit gehaald:

Nu zijn er archeologen bezig met het onderzoeken van de bodem en het eerste karrenspoor was al snel gevonden:

Het zou vanaf deze week ongeveer 7 weken moeten duren voordat de straat weer helemaal dicht is.